Informace o nás

 

Gynekologická ambulance MUDr. Radomíra Johannese vznikla v r. 2001, zpočátku  byla otevřena jen na částečný úvazek,

od roku 2004 pracuje v plném rozsahu. 

 

Od 1.1.2015 došlo k změně právní subjektivity a gynekologická ambulance pracuje pod firmou PROGAP  s.r.o.

Pro naše pacientky se tímto krokem vůbec nic nemění. 

 

Lékař:  MUDr. Radomír Johannes  

 • 1983                 promoce na LF UK 
 • 1983 - 1992    sekundární lékař gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice v Chebu
 • 1986                 I. atestace v oboru gynekologie a porodnictví
 • 1992 - 1996     zástupce přednosty gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice v Chebu
 • 1993                 II. atestace v oboru gynekologie a porodnictví
 • 1996 - 2003     přednosta gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice v Chebu 
 • 2001 - 2004     soukromá praxe na částečný úvazek
 • 2004 - dosud   privátní gynekologicko-porodnická praxe

 

 

Sestra: por.as. Zuzana Johannesová

 • porodní asistentka a dětská sestra
 • dlouholetá praxe na novorozeneckém a ženském oddělení nemocnice v Chebu
 • praxe instrumentářky na operačním sále